Heel trots op in 2016

Actieplan voor Europese natuur

Onder het mom van vereenvoudiging dreigden de Europese natuurbeschermingsregels afgezwakt te worden. Vogelbescherming heeft hier fel tegen geprotesteerd als onderdeel van een coalitie van vele Europese natuurorganisaties. Het protest had resultaat. De Europese Commissie liet de Vogel- en Habitatrichtlijn ongemoeid Actieplan EU gaat bescherming Europese natuur impuls geven aan dat ervoor moet zorgen dat de uitvoering van de richtlijnen wordt verbeterd.  

Weidevogelvriendelijke zuivel

Voor het eerst te koop bij Jumbo, Deen, Plus en Poiesz: Weide Weelde-zuivel, geproduceerd door boeren die rekening houden met weidevogels. Dit nieuwe zuivelmerk is een initiatief van het Boerengilde, ondersteund door Vogelbescherming. Door de yoghurt, melk en karnemelk van Weide Weelde te kopen kan de consument direct bijdragen aan meer bloemrijke weiden. Begin 2017 werd bekend dat ook Albert Heijn Weide Weelde-producten gaat verkopen.

Steun voor patrijzen

In Nederland is 95 procent van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland willen laten zien dat de patrijs op het moderne platteland nog wel degelijk een toekomst heeft. In 2016 sloegen ze de handen ineen en gingen de voorbeeldprojecten van start.

2016 in cijfers

Het aantal leden steeg in 2016 licht ten opzichte van het vorige jaar. De investeringen in ledenwerving van Vogelbescherming werpen vruchten af. In 2017 blijft ledenwerving een hoge prioriteit hebben.
Vogelbescherming is niks zonder de 444 vrijwilligers. Zij geven tuinadviezen, houden Wetlands en belangrijke vogelgebieden in de gaten, verrichtten promotiewerkzaamheden, adviseren over vogels en gemeenten en nog veel meer!
Vogelbescherming verzamelt oude kijkers en telescopen en bezorgt ze bij BirdLife Partners waar optiek hard nodig is voor onderzoek en educatie, maar waar het geld ontbreekt. Ons enthousiaste vrijwilligersteam ontfermt zich over de kijkers, lapt ze op en maakt ze verzendklaar.
Vogelbescherming heeft in 2016 de miljoenste vogelherkenningskaart verspreid in het Waddengebied, met daarop ook informatie over Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen, dat in 2016 afliep. Dat richtte zich zowel het creëren van nieuwe rustgebieden voor vogels als op 'verantwoord vogeltoerisme' van bezoekers.
Op het Goed Geld Gala ontving Vogelbescherming van de Nationale Postcode Loterij een extra bijdrage van € 1,7 miljoen voor het project Meer IJsselmeer. Hiermee wil Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes verbeteringen aanbrengen aan de IJsselmeeroevers en een visverbinding creëren naar het achterland. Hier profiteren niet alleen de vissen van, ook vogels krijgen er leefgebied bij.
Paapje / Shutterstock

Wat doen wij met uw geld?

                      Download Financieel Jaarverslag

In procenten besteed aan het realiseren van onze doelstellingen ten opzichte van het totaal

Bescherming Vogels Algemeen

4%

Bescherming Vogels Stad

10%

Bescherming Vogels Internationaal

11%

Bescherming Vogels Platteland

18%

Bescherming Vogels Natuurgebieden

30%

Activeren van de samenleving

27%