Heel trots op in 2019

Beeld Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee

In 2019 kregen Vogelbescherming en de andere betrokken partijen een fors bedrag van de Nationale Postcode Loterij om Holwerd aan Zee te realiseren. Vogelbescherming is ontzettend trots op deze toekenning, waardoor voor het eerst op deze schaal de Waddenzee met het achterland wordt verbonden door een opening in de dijk bij het Friese dorp Holwerd. Zo ontstaat achter de dijk een getijdenmeer, waar niet alleen de natuur maar ook de mensen van profiteren.

Visdief / Jan Lok

Visserijconvenant

Vogelbescherming zet zich in voor rijkere IJsselmeernatuur. In 2019 werd een welhaast historische doorbraak bereikt. Na tien jaar onderhandelen kwam er een actieplan voor een duurzame visserij in het IJsselmeer, ondertekend door alle partijen, waaronder Vogelbescherming. De overheid stelt geld beschikbaar om het plan de komende drie jaar uit te kunnen voeren. Vogelbescherming is blij met dit resultaat.

PolderPracht

In het laatste jaar van het langjarige voorbeeldproject PolderPracht kwam een doorbraak tot stand. Alle FrieslandCampina-boeren op Terschelling hebben besloten hun melk op het eiland te laten verwerken tot PolderPracht-kaas. Dit betekent dat ze meer ruimte gaan creëren voor weidevogels in hun bedrijfsvoering. De benodigde grotere capaciteit van de melkfabriek op het eiland kon dankzij PolderPracht gerealiseerd worden. Dankzij deze nieuwe stap, ziet de toekomst van de weidevogels op het eiland er beter uit. Eerder waren er al biologische Terschellinger kaas en andere producten verkrijgbaar van weides waar de weidevogels kunnen overleven.

Vogelbescherming in cijfers

In 2019 liet het ledenaantal een lichte daling zien. We konden niet genoeg mensen bereiken. In 2020 geven we ledenwerving weer extra prioriteit.
Zonder vrijwilligers is Vogelbescherming nergens. Zij voeren vele type werkzaamheden uit voor de vereniging. Van winkel tot Raad van Toezicht. Van promotieactiviteiten tot adviezen aan allerlei partijen voor tuinen, steden en natuurgebieden.
Online heeft Vogelbescherming een grote gebruikersschare. Inclusief de kijkers van Beleef de Lente steeg het aantal online bezoekers van onze websites tot 3,6 miljoen. Zo’n 90 procent van de bezoekers geeft aan te vinden wat men zoekt.
78 procent van de lasten van Vogelbescherming werden besteed aan de doelstellingen. De rest van het geld werd besteed aan fondswerving en organisatiekosten
Onder impulsen van Vogelbescherming hebben 8 van de 10 grote gemeenten in Nederland nu een vorm van natuurinclusief beleid. Bijvoorbeeld huismussen en gierzwaluwen kunnen daarvan gaan profiteren.
Ons magazine Vogels valt in de smaak bij de leden. Daarnaast werd duidelijk dat 1 op de 2 leden het blad doorgaf aan een andere lezer en dat de meeste respondenten er meer dan een half uur in lezen en ook daadwerkelijk aan de slag gaan met de tips van Vogelbescherming voor onder meer tuininrichting.

Wilt u weten wat de inkomsten en uitgaven zijn van Vogelbescherming?
Kijk daarvoor in onze Jaarrekening. Die vindt u in het Jaarverslag.