Great Green Wall Initiative

Een flinke opsteker voor BirdLife en Vogelbescherming in Afrika! In april 2019 ondertekenden we een overeenkomst tot samenwerken met het Great Green Wall Initiative van de Afrikaanse Unie. Als er via deze organisatie bomen worden geplant om verwoestijning tegen te gaan, kunnen wij ervoor zorgen dat het bomen zijn waar ook vogels van profiteren.

Boom in Afrika / Lars Soerink
Wulp / Shutterstock

Verbod op wulpenjacht in Frankrijk

Vogelbescherming krijgt goed nieuws: jagers in Frankrijk mogen komend seizoen niet jagen op de wulp. Niet meer dan terecht in het Jaar van de Wulp. De Franse Raad van State vindt de neerwaartse spiraal waarin de soort zich bevindt aanleiding voor een jachtverbod. De LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), onze Franse zusterorganisatie, legde de zaak voor en won. Eerder deze zomer zette LPO ook een actie op touw tegen de jacht op de wulp en de zomertortel, en kreeg bijval van onder meer Vogelbescherming en onze koepelorganisatie Birdlife International.

Partnerontwikkeling

Om duurzame natuurbescherming mogelijk te maken zijn sterke organisaties belangrijk. Vogelbescherming helpt BirdLife Partners in West-Afrika om zich verder te ontwikkelen. Maar ook andere natuurorganisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de projecten en bijeenkomsten om kennis te delen. Zo vergroten we de impact van onze activiteiten. Mede dankzij onze hulp zijn in Marokko, Mauritanië en Burkina Faso vogel- en natuurorganisaties de afgelopen jaren uitgegroeid tot volwaardige BirdLife Partners.

Vogeltrekroutes beschermen

Vogelbescherming speelt verder een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Global Flyways Programme van BirdLife. Via deelname aan de begeleidingscommissie stelt Vogelbescherming kennis en ervaring beschikbaar. Daarnaast coördineert Vogelbescherming samen met andere Partners de ontwikkeling van een ambitieus programma voor de bescherming van trekvogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute.

Birds, Bees & Business

Samen met onze partners in Sahel-landen en ontwikkelingsorganisatie ICCO zoeken we naar manieren om (meer) inkomsten te genereren uit notenbomen, onder meer met steun van de Nationale Postcode Loterij. Het project heeft als noemer 'Birds, Bees & Business'. Van de noten produceren vrouwen hoogwaardige olie voor zeep en voedsel. Een perfecte combinatie voor mensen en vogels dus, want de bomen (zoals acacia's) die moeten worden aangeplant om te zorgen voor een betere bestuiving van de notenbomen, zijn weer goed voor vogels. Het project heeft een looptijd van meerdere jaren.

Strijd tegen ontbossing

Vogelbescherming ondersteunt Burung Indonesia (BirdLife in Indonesië) bij de bescherming van de bossen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door te werken aan een duurzame oogst van cacao en andere producten. Verder richt Burung zich op het stopzetten van de illegale vangst van en handel in vogels. Op Java zitten nu meer vogels in kooien dan er in het wild voorkomen. Vogelbescherming steunt Burung ook bij het versterken van de eigen organisatie. Een belangrijke mijlpaal voor Burung is dat het recent volledig BirdLife Partner is geworden, mede dankzij de jarenlange steun van Vogelbescherming.