Nature Mauritanie volledig Partner

In 2016 werd Nature Mauritanie mede dankzij onze hulp Partner van BirdLife International en voldoet daarmee aan voldoende waarborgen voor een langere termijn. O zo belangrijk, want er is veel natuur in (West-)Afrika, maar er zijn weinig natuurbeschermers. Samen met deze Partner gaan we landvogels in de Sahel beschermen. Dat doen we door gedegradeerde gronden te herstellen om zo verwoestijning tegen te gaan. Een gezamenlijk plan voor landgebruik en natuurbescherming – waar zowel de overheid als de betrokken nomadische boeren aan meedoen – moet zorgen voor een langdurige oplossing.

Nieuwe samenwerking

Vogelbescherming speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het Global Flyways Programme van BirdLife International. We stellen kennis en ervaring beschikbaar en werken met enkele Partners aan de ontwikkeling van een ambitieus programma voor de bescherming van trekvogels, die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute, waarvan ook Nederland deel uitmaakt. In 2016 lukte het ons om 31 partners van Noorwegen tot Zuid-Afrika hierover enthousiast te maken om met ons nauwer te gaan samenwerken om zo de trekvogels langs de hele trekroute beter te kunnen beschermen.

Herstel zoutpannen

Nederlandse trekvogels zijn tijdens hun reis naar het zuiden afhankelijk van plaatsen waar ze kunnen rusten en eten. Zoutpannen in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika zijn van die rustplaatsen voor soorten als kluut, lepelaar en rosse grutto. Op veel plaatsen worden zoutpannen bedreigd: de productie van zout is niet meer winstgevend, waardoor in onbruik geraakte pannen dichtgroeien met planten en struiken. Vogelbescherming werkt samen met vele Partners (en dankzij de steun van onze leden) aan herstelmaatregelen, en aan nieuw duurzaam economisch landgebruik.  

Sheaboom / Danielle van Oijen

Sahel-regio: natuur-inclusief landgebruik

In de Sahel gaven we langs verschillende sporen vervolg aan Living on the Edge. In Lac Higa in Burkina Faso, kon met financiering van de Turing Foundation, in 2016 ‘de schop in de grond’ voor herstel van gedegradeerd land en het verbeteren van landbouwmethoden. In Mauritanië kon Vogelbescherming in 2016 bijdragen een nieuw project  tegen de verwoestijning, gefinancierd door de leden van Vogelbescherming, The Giving Circle of Amsterdam en de ASN Foundation. Verder doen we onderzoek naar duurzame productie van shea-boter en balanites-olie én lobbyen we bij andere vergroeningsinitiatieven voor bomen die daadwerkelijk de natuur helpen verbeteren. 

Burkina Faso / Michiel van den Bergh

West-Afrika

Sinds 2010 steunt Vogelbescherming de bescherming van trekvogels in de kustzone van West-Afrika. Dat gebeurt met speciale aandacht voor vogels die ook gebruik maken van de Waddenzee dankzij steun van de MAVA Foundation, maar ook in samenwerking met onder andere het Wadden Sea Flyway Initiative  en het Arctic Migratory Bird Initiative. Vogelbescherming zorgde voor een deel van de benodigde cofinanciering voor dit project dankzij steun van haar leden. In West-Afrika richten we ons op de kustzone in Mauritanië, Senegal en Guinee-Bissau. Versterking van de Partners en gecoördineerde samenwerking zijn naast het verbeteren van leefgebied belangrijke doelen.

Ornatelorikeet / Barend van Gemerden

Indonesië

Vogelbescherming ondersteunt Burung Indonesia, BirdLife in Indonesië. Burung kan alle hulp goed gebruiken, vanwege de soortenrijkdom van het land en de grote bedreiging van vogels en hun leefgebieden, We ondersteunen bij zowel het versterken van de organisatie (fondswerving en communicatie), als ook bij de bescherming van regenwoud, zoals in de Wallacea-regio en op Sulawesi.

Caribisch gebied

Vogelbescherming ondersteunt DCNA in het Caribisch gebied. Deze natuurorganisatie zette in 2016 de handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst met BirdLife International, waardoor formele aansluiting nu zeer nabij is. Ook werden in 2016 tal van monitorings- en beschermingsactiviteiten uitgevoerd. Hoogtepunt was de regionale watervogeltelling in de Caribische regio. Het bleek dat Bonaire voor steltlopers een belangrijke hotspot vormt in de trekweg van Noord- naar Zuid-Amerika. De betekenis van het eiland voor trekvogels was nooit zo nadrukkelijk bekend.

Stadsvogels

Wereldwijd woont 50 procent van de mensen in steden en in veel landen groeit het stedelijk gebied sterk. Daarmee wordt ook het belang van de stad voor vogels en natuur groter. Vogelbescherming heeft in het verleden onder meer hierom de internationale werkgroep BIG UB (BirdLife International Group on Urban Birds) opgericht. Deze werkgroep houdt zich wereldwijd bezig met een betere bescherming van stadsvogels. De leden wisselen onderling belangrijke kennis en ideeën uit over de mogelijkheden om in eigen land activiteiten voor stadsvogels en publiek te organiseren.