Birds, Bees & Business

Samen met onze partners in Sahel-landen en ontwikkelingsorganisatie Cordaid zoeken we naar manieren om (meer) inkomsten te genereren uit noten van de sheaboom, onder meer met steun van de Nationale Postcode Loterij. Het project heeft als noemer Birds, Bees & Business. Van de noten produceren vrouwen hoogwaardige olie voor cosmetica en voedsel. Een rijkere natuur levert een betere oogst door een betere bestuiving. Goed voor de vrouwengroepen en goed voor vogels. In 2020 hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een zeel met ingrediënten uit de projectgebieden. Die is intussen op de markt.

 

Birds bees and business

Versterking natuurorganisaties

Om duurzame natuurbescherming mogelijk te maken zijn sterke organisaties belangrijk. Vogelbescherming helpt BirdLife Partners in Noord- en West-Afrika zich verder te ontwikkelen. Maar ook andere natuurorganisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan projecten en bijeenkomsten waar wij bij betrokken zijn om kennis te delen. Zo vergroten we de impact van onze activiteiten. Mede dankzij onze hulp zijn organisaties in Marokko, Mauritanië en Burkina Faso de afgelopen jaren uitgegroeid tot volwaardige BirdLife Partners.

Plannen voor vliegveld in de Taagmonding

Vogelbescherming zet zich in voor veilige routes van trekvogels. Met name voor de trekroute waaraan Nederland ligt. Een slechte ontwikkeling in dat kader is de toestemming van de Portugese overheid om een groot vliegveld te bouwen in de monding van de Taag, een beschermd natuurgebied. Precies waar onder meer ‘onze’ grutto’s een tussenstop maken. In nauw contact met de Portugese vogelbescherming, SPEA, zijn we een online petitie gestart. De 40.000 handtekeningen zijn aangeboden aan de premier en de president van Portugal. Verder biedt Vogelbescherming hulp bij de rechtszaak van  SPEA tegen de Portugese overheid.

Gevolgen COVID-19-pandemie

De pandemie had een grote impact op álle Partners van BirdLife. In sommige natuurgebieden kwam er door het stilvallen van de economie meer rust en dat was positief. Net als de extra belangstelling voor natuur, wat soms meer leden of inkomsten opleverde. Op andere plekken noteerden onze Partners een toename van illegale activiteiten zoals bomenkap en stroperij. In 2020 heeft Vogelbescherming aan haar leden een extra bijdrage gevraagd, zodat we onze Afrikaanse BirdLife Partners kunnen helpen door de pandemie te komen. Het geld wordt besteed waar de nood het hoogste is.

Burung Indonesia

In 2020 is de succesvolle samenwerking met Burung Indonesia beëindigd. Deze BirdLife Partner kan het nu zonder onze hulp redden en heeft in de Duitse en Engelse BirdLife Partners nieuwe aanspreekpunten binnen BirdLife. Als slotakkoord van de samenwerking heeft Vogelbescherming samen met Burung een project opgezet om de wildvang van vogels op Java te verminderen. Daarvoor heeft Vogelbescherming in 2020 de leden om een extra bijdrage gevraagd. De leden gaven zo’n 85.000 euro.

Roodsnavelkeerkringvogel / shuttersock

Dutch Caribbean

In de Dutch Caribbean (Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland) werkt Vogelbescherming samen met Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Deze organisatie vormt de koepel van natuurterreinbeherende organisaties. In 2020 is een werkgroep van DCNA begonnen met het maken van een gestructureerde analyse van de knelpunten waar vogels mee te maken hebben op de eilanden. Dat is de eerste stap in het prioriteren en aanpakken van de problemen. Vogelbescherming is als adviseur nauw betrokken bij deze werkgroep en faciliteert de analyses en andere activiteiten.