Afsluiting Droomfondsproject

Het nieuwe vogelobservatorium bij het Haringvliet is geopend in 2019 en kreeg de naam Tij. Het is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin zes natuurorganisaties sinds 2015 met steun van de Nationale Postcode Loterij hebben gewerkt aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De natuurorganisaties hebben het Droomfondsproject afgerond, maar blijven ook na de Droomfondsperiode de krachten bundelen voor het Haringvliet.

Vogelobservatorium Tij / Katja Effting
Beeld Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee: herstel getijdenatuur

De Nationale Postcode Loterij steunt Vogelbescherming bij het project ‘Holwerd aan Zee’ met 15 miljoen euro. Het project verbindt voor het eerst op grote schaal de Waddenzee met het achterland door een opening in de dijk bij het Friese dorp Holwerd. Daardoor ontstaat een getijdenmeer achter de dijk, waar niet alleen vissen en vogels, maar ook mensen van profiteren.

 

Wij & Wadvogels

Vogelbescherming kan dankzij Waddenfonds samen met verschillende partners aan de slag om het Waddengebied vitaler te maken voor vogels. Daarbij is er oog voor de mensen die in het gebied wonen, werken of recreëren. De noemer is Wij & Wadvogels. Belangrijk onderdeel is gebieden optimaal in te richten voor vogels, opdat die er kunnen broeden, rusten of foerageren.

Actieplan visserijbeheer IJsselmeergebied

Vogelbescherming zet zich niet alleen in de Waddenzee en Noordzee in voor duurzame visserij, maar ook in het IJsselmeergebied. In 2019 werd een welhaast historische doorbraak bereikt. Na tien jaar onderhandelen kwam er een actieplan voor een duurzame visserij, ondertekend door alle partijen, waaronder Vogelbescherming. De overheid stelt geld beschikbaar om het plan de komende drie jaar uit te kunnen voeren. Visbestanden krijgen een kans om te herstellen.

Netwerk WetlandWachten

De vrijwillige en zeer deskundige WetlandWachten van Vogelbescherming (zo’n 87 in getal) volgen ontwikkelingen in ‘hun’ gebied en rapporteren daar jaarlijks over. Acute bedreigingen signaleren ze meteen en gaan dan gelijk over tot actie. Vogelbescherming ondersteunt ze bij hun werkzaamheden. Zulke ogen en oren in het veld zijn hard nodig. Ondanks de soms slechte staat van de natuur als geheel weten WetlandWachten vaak lokaal of regionaal belangrijke overwinningen te boeken voor de natuur, of dragen ze daaraan bij.

Zoutpan voor strandplevieren

De strandplevier is met 75 procent afgenomen, er zijn nog ongeveer 130 broedpaartjes over; een soort in de gevarenzone. Vogelbescherming heeft een reddingsplan in gang gezet. Een van de meest ambitieuze voorstellen was het aanleggen van nieuw leefgebied voor deze strandbroeders. Het Zeeuws Landschap heeft dankzij donaties aan Vogelbescherming een zoutpan aangelegd in Waterdunen (bij Breskens, Zeeuws Vlaanderen). Een mooi resultaat.

Strandplevier / Koos Dansen
Strandplevier / Vogeldakboek - Adri de Groot

Gedragscode zonneparken

Om te voorkomen dat de aanleg van zonneparken in Nederland ten koste gaat van kwetsbare natuur hebben de ontwikkelaars en uitbaters van deze parken een gedragscode opgesteld in overleg met natuur- en landschapsorganisaties, waaronder Vogelbescherming. De oproep blijft overigens om eerst daken vol te leggen, voordat de weides aan de beurt zijn.