Vogelvriendelijke nieuwbouwwijken

Ballast Nedam Development en Vogelbescherming hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om in de nieuwbouwwijk Berckelbosch in Eindhoven 500 ‘tiny houses’ te realiseren in de vorm van zowel vogelneststenen als vleermuiskasten. De bewoners van de wijk zijn enthousiast over deze samenwerking, bleek uit onderzoek en doen volop mee met het aanleggen van een vogelvriendelijke tuin. In 2020 kreeg de samenwerking een vervolg door de aanleg van een vogelvriendelijke wijk in Rotterdam, Vrijlandt.

 

Tuinbuurt Vrijlandt Rotterdam / Ballast Nedam Development

Kennis beschikbaar maken

Kennis over stadsnatuur en vogels ‘vertaalt’ Vogelbescherming op allerlei manieren naar de diverse betrokken partijen in het stedelijke gebied. In 2020 is gewerkt aan een nieuwe reeks factsheets, die in 2021 het licht ziet.

Spreeuw / Elwin van der Kolk

Toolbox Natuurinclusief Bouwen

Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging hebben eerder al de Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd. Op deze website bouwnatuurinclusief.nl kunnen bouwprofessionals en beleidsmakers inspiratie opdoen en praktische informatie vergaren over maatregelen waarmee zij hun projecten natuurinclusief maken. Dankzij ondersteuning van de provincie Noord-Brabant, maar ook van de provincie Overijssel en gelijkgezinde organisaties als RVO, konden Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging de Toolbox doorontwikkelen.

Urban ecology

Vogelbescherming heeft een Research Fellowship mogelijk gemaakt aan de TU Delft/ faculteit Bouwkunde. Zo krijgt in Nederland het vakgebied Urban Ecology een duwtje in de goede richting.

Onze inzet is steeds dat ontwerpers, bouwers, ontwikkelaars en gemeenten in een vroeg stadium al rekening houden met vogels en natuur. Met de bouwopgave die Nederland boven het hoofd hangt, is dat van essentieel belang. Als we bij de studenten de ecologie als boeiende en belangrijke factor tussen de oren krijgen, is dat winst voor de lange termijn.

Maricée ten Bosch / Fred van Diem

Stadsvogeladviseurs

Verspreid over heel Nederland waren in 2020 49 vrijwillige Stadsvogeladviseurs actief namens Vogelbescherming. Zij enthousiasmeerden, informeerden en adviseerden verschillende partijen in de stad over hoe vogels te beschermen. Dat was het afgelopen jaar een stuk moeilijker. Desondanks zijn de adviseurs actief geweest, onder meer met een advies over nieuwbouw in Utrecht, het plaatsen van een gierzwaluwtil en het initiëren van diverse groene projecten in de buurt.

Annemieke Jansen

Tuinvogelconsulenten

Al sinds 2009 heeft Vogelbescherming een netwerk van Tuinvogelconsulenten. Zij helpen bij het vogelvriendelijk maken van tuinen. Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar een steeds grotere groep van Tuinvogelconsulenten.