Steenuil / Nature in Stock - Eric Medard

Beleef de Lente 2019

Op 9 augustus om 11.23 legde vrouw kerkuil voor de camera’s van Beleef de Lente het 7e ei van het 3e legsel. En dat terwijl ze in de rui is! Een topprestatie: 17 eieren in één broedseizoen. Dit is uniek en waarschijnlijk mogelijk door het goede muizenjaar. Daarom blijven de camera’s van Beleef de Lente 4 weken langer open. Ruim 800.000 mensen bezochten in 2019 de website. Zij waardeerden Beleef de Lente met een 8,9 gemiddeld en bleven zo'n 26 minuten actief op de website.

Maaike en Timo Werkhoven / Mariska van der Leij

Jeugdprogramma

Ons jeugdprogramma richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd. Met educatieve projecten zoals Beleef de Lente In de klas, de Tuinvogeltelling voor Scholen en vogelvriendelijke schoolpleinen laten we leerkrachten en leerlingen  vogels en natuur ontdekken. Het bij Beleef de Lente en Tuinvogeltelling horende lesmateriaal is geschikt voor alle groepen in het primair onderwijs en gratis te downloaden. Individuele kinderen bedienen we voornamelijk via onze website en een Junior-lidmaatschap waarbij zij het magazine Vogels Junior ontvangen.

Natuurorganisaties bundelen krachten

Vogelbescherming en 13 Nederlandse natuurorganisaties roepen in 2019 in een open brief op om de stikstofcrisis als een kans te benutten. Dit is hét moment om de natuur te herstellen en een duurzame economie te bouwen. Helaas rolt er uiteindelijk een Spoedwet Stikstof uit die de natuurbescherming in Nederland kan verslechteren. De kwestie was meer hoe de boeren en bouwers weer aan het werk te krijgen, dan het moment aan te grijpen om iets te doen aan de belabberde toestand van veel natuur in Nederland.

Actielid roodborst / Shutterstock

Ledenwerving

Het aantal leden daalde van Vogelescherming bleef in 2019 stabiel ten opzichte van het vorige jaar: zo'n 141.000. Het lukte ons om voldoende mensen te bereiken met de vraag lid te worden. Deze inspanningen van Vogelbescherming krijgen in 2020 opnieuw prioriteit. Dankzij de leden kan onze vereniging resultaten behalen voor vogels en blijven we een onafhankelijke organisatie. Nieuwe groepen bereikt Vogelbescherming via speciale campagnes en acties.

Vogels tellen

Via een grootschalig evenement als de Nationale Tuinvogeltelling biedt Vogelbescherming alle deelnemers en belangstellenden een actieve kennismaking met vogels dichtbij huis. Deze telling staat intussen vast op de agenda van vele redacties en biedt zo ook uitstekende reclame voor vogels.

Logo Tuinvogeltelling

Vogelvriendelijke tuinen en balkons

Vogelbescherming zet zich in voor natuurlijke tuinen. Dat doen we op vele manieren. Via onder meer www.mijnvogeltuin.nl en via een gratis te bestellen magazine, geregelde aandacht in onze eigen (sociale) media, vrije publiciteit etc.. Met leuke en eenvoudige adviezen willen we mensen bewust maken van vogelsoorten in de eigen omgeving én van de noodzaak om de eigen tuin natuurlijker in te richten dan met tegels en schutting.

Anne-Lieke Struijk / Lars Soerink

Vogelvriendelijke producten

Vogelbescherming heeft zich ook in 2019 ingezet voor het op de markt krijgen en de promotie van vogelvriendelijke (zuivel)producten, zoals onder meer PolderPracht-kaas en Boeren van Amstel. Wie kiest voor vogelvriendelijke producten, draagt rechtstreeks bij aan de bescherming van weidevogels. Zo kunnen consumenten ook aangeven voorstander te zijn van een ander verdienmodel in de landbouw, waarbij boeren voldoende verdienen om iets extra's te kunnen doen voor vogels en natuur.

Pers / Shutterstock

Pers & Publiciteit

In 2019 kwam Vogelbescherming veelvuldig in het nieuws, zowel in kranten en tijdschriften, als op radio en televisie en online. Onderwerpen waarmee we op de voorgrond zijn getreden zijn bijvoorbeeld de provinciale verkiezingen en de Europese verkiezingen, de energietransitie, weidevogels in Amstelland, noodmaatregelen voor de zomertortel en de bestrijding van de eikenprocessierups door vogelvriendelijk beheer. In de regionale pers verschenen veel berichten over onze vernieuwende website Mijnvogeltuin.nl.

Cover Vogels 02/2020

Vogels

Zoals gebruikelijk verschenen er ook in 2019 vijf nummers van ons ledentjdschrift Vogels, in een oplage van zo'n 150.000. Het daadwerkelijke bereik is groter, omdat meer dan de helft van de leden het blad doorgeeft. Meer dan 80 procent van de lezers leest er meer dan een half uur in per editie. Via Vogels worden zij geïnformeerd over onze activiteiten en prioriteiten en wordt men bediend met achtergrondartikelen en mooie vogelverhalen. De hoogwaardige inzet van foto’s speelt daarbij steeds een belangrijke rol. Lezers waarderen het magazine met een 8,4.

 

Servicecentrum

Servicecentrum

Het Servicecentrum van Vogelbescherming handelt alle vogel- en verenigingsvragen af. Het aantal ‘vogelvragen’ dat telefonisch of per e-mail binnenkomt, is ten opzichte van 2018 weer gestegen. We verwerkten tijdens het verslagjaar dagelijks ongeveer 120 vragen. De diversiteit daarvan is enorm.

De Ledenadministratie heeft in 2019 weer hard gewerkt om lidmaatschappen foutloos te administreren en de wensen van onze leden met betrekking tot betaalwijzen vast te leggen.

Vrijwilligers

Mensen kunnen ook als vrijwilliger meehelpen met vogels beschermen. Vogelbescherming biedt daarvoor een reeks aan mogelijkheden: van excursies leiden tot deelname aan onze Raad van Toezicht en Ledenraad, promotionele activiteiten, deskundige verkoop in de winkel en het monitoren van wetlands. Ook is het een hechte groep vrijwilligers die Beleef de Lente mogelijk maken. Zonder de hulp van vrijwilligers zou Vogelbescherming niet kunnen bestaan.

Grote giften

Vogelbescherming kreeg in 2019 103 giften van 1000 euro of meer. Een deel van de gevers kiest voor een specifieke bestemming zoals weidevogels of trekvogels. We vroegen dit jaar speciale aandacht voor de zeldzame zomertortel. Er werd gul gegeven. Bijzonder was ook een grote gift voor het lobbywerk van Vogelbescherming, een deel van ons werk dat vaak onderbelicht blijft. Bijna veertig procent van alle grote giften mochten we naar eigen inzicht inzetten. Ook deze bijdragen maken een belangrijk verschil voor heel veel soorten.

Nalatenschappen en notariële schenkingen

Velen vinden vogels beschermen zo belangrijk, dat zij Vogelbescherming een plek in hun testament geven. In 2019 ontving Vogelbescherming uit nalatenschappen meer dan het gemiddelde bedrag van de afgelopen jaren. Door lidmaatschap en extra donaties aan Vogelbescherming te regelen via een periodieke schenking voor vijf jaar of langer, kunnen leden een maximaal fiscaal voordeel halen op de giften. Op de website zijn via www.vogelbescherming.nl/schenken alle mogelijkheden van een schenking eenvoudig te vinden.