Bosuil - Beleefdelente

Evenementen

Vogelbescherming organiseert verschillende evenementen om mensen in contact te brengen met vogels en natuur. Tijdens de Nationale Vogelweek van 2016 konden mensen mee met  322 excursies. Meer dan 182 gepassioneerde excursieleiders gaven één of meerdere excursies voor 10.000 deelnemers. Het negende seizoen van Beleef de Lente in 2016 werd goed gewaardeerd met gemiddeld een 8,6. De website met webcams bij vogelnesten trok ruim 1 miljoen unieke bezoekers. Op Facebook trok een Beleef de Lente-uilenfilmpje 2,5 miljoen kijkers. In het weekend van 16 en 17 januari werden er 40.685 tellingen ingestuurd door 53.187 deelenemers tijdens de Nationale Tuinvogeltelling.

Tuin onderhoud / Shutterstock

Elke tuin een vogeltuin

Op tal van manieren probeert Vogelbescherming mensen met tuin of balkon aan te zetten tot een natuurvriendelijke of vogelvriendelijke inrichting. Dat doen we via onze website (in 2016 op dit onderdeel vernieuwd en verbeterd), nieuwsbrieven (Vogels Digitaal en Seizoensmailing), magazines (o.a. Vogels Dichterbij), via vrijwilligers (o.a. Tuinvogelconsulenten), door een evenement als de Tuinvogeltelling, onze Jaarrond Tuintelling en het samenwerken met bedrijven (o.a. tuinbranche en Vivara) en via het zoeken van ‘vrije publiciteit’.

Excursie / Janko van Beek

Excursies

Vogelbescherming organiseert gedurende het jaar zo’n 200 vogelexcursies met per excursie zo’n 10-15 deelnemers. Onder leiding van gepassioneerde vrijwilligers gaan deze kleine groepjes veelal beginnende vogelliefhebbers het veld in. De excursies zijn in toenemende mate populair. Het grootste deel is consequent in no-time volgeboekt, zonder veel reclame.

Jeugdprogramma

Het jeugdprogramma van Vogelbescherming richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd.
Met educatieve projecten, zoals Beleef de Lente Junior, de Tuinvogeltelling voor Scholen en vogelvriendelijke schoolpleinen, maken we leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs enthousiast. Het bijbehorende en overvloedig aanwezige lesmateriaal is gratis downloadbaar. Naast het schoolprogramma bedienen we ‘individuele’ kinderen via het Juniorlidmaatschap. Zij helpen mee aan het beschermen van vogels en krijgen 5x per jaar het magazine Vogels Junior. In 2016 steeg het aantal Junior-leden tot zo’n 2.200.

Vrijwilligers

Vogelbescherming kan niet bestaan zonder vrijwilligers. In december 2016 zetten 444 vrijwilligers zich in voor Vogelbescherming, van wie er 49 meer dan één functie vervulden. Vrijwilligers ondersteunen het werk van de vereniging en helpen vogels te beschermen. Hun taken zijn divers: van Bestuur en Ledenraad tot promotionele activiteiten, deskundige verkoop in de winkel en het monitoren van wetlands. Stadsvogeladviseurs en Tuinvogelconsulenten dragen bij aan een vogelvriendelijke leefomgeving.

Euro Birdwatch

In 2016 vond weer een Euro Birdwatch plaats. Vogelbescherming coördineerde de tellingen in Nederland. Het recordaantal van 41 deelnemende landen werd geëvenaard. In ons land is in 2016 op zo'n 150 telposten geteld. De duizenden vogelaars die in Nederland meededen aan deze telling noteerden 397.050 vogels, verspreid over 197 soorten. Bijzonder waren onder andere relatief grote aantallen graspiepers, vinken en kneuen. In heel Europa deden 30.244 tellers mee.

vogels kijken / Luc Hoogenstein

Vogelwerkgroepen

Vogelbescherming hecht aan een goede band met vogelwerkgroepen in Nederland en biedt hen op allerlei vlakken (juridisch, financieel, ecologisch of in praktische zin) ondersteuning. Via het IJsvogelfonds kunnen vogelwerkgroepen en andere vrijwillige vogelbeschermers geld vragen voor projecten. Jaarlijks kan Vogelbescherming daar 20.000 euro aan besteden. Afgelopen jaar kwamen bij het IJsvogelfonds 22 projectvoorstellen binnen, waarvan er 15 zijn gehonoreerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van nestkasten of speciale uitgaven.

Vogelpassie

Ledenwerving

Het aantal leden steeg in 2016 licht ten opzichte van het vorige jaar naar 140.887. De investeringen in ledenwerving van Vogelbescherming werpen vruchten af. Veel mensen verlengen hun ´lentelidmaatschap´ naar een volledig lidmaatschap. Ook ontvangers van Vogels Dichterbij wilden Vogelbescherming vervolgens steunen via een lidmaatschap. Nieuwe groepen bereikt Vogelbescherming via campagnes en acties.

logo twitter

Sociale media

Via sociale media leggen we contact met mensen die in vogels, vogels beschermen of Vogelbescherming zijn geïnteresseerd, leden en niet-leden, ‘lichtgroen’ of totaal ingevoerd. Platforms en accounts hebben hun eigen karakter. Eind 2016 hebben we 100.000 vrienden op Facebook, een forse stijging. Het Twitteraccount @vogelnieuws heeft eind 2016 zo'n 21.500 volgers. Zowel Twitter als Facebook worden ook ingezet om campagnes en acties te ondersteunen. In 2016 waren dat onder meer de Nationale Tuinvogeltelling, Beleef de Lente en Red de Rijke Weide. Het nieuwe Facebook-account voor ‘meer gevorderde’ vogelaars steeg van een kleine 2000 ‘likers’ eind 2015 naar 4350 eind 2016.

Grote giften

Een mooie ontwikkeling in 2016: het aantal grote giften aan Vogelbescherming steeg ten opzichte van het jaar ervoor. Door een vaste medewerker te benoemen als aanspreekpunt voor grote gevers, maakten we het contact persoonlijker en konden we beter aansluiten bij hun wensen, zoals educatie, stadsvogels, moerasvogels of weidevogels. Wie een grote gift overweegt, komt via vogelbescherming.nl/gift eenvoudig met ons in contact.

Extra donaties van leden

  • Weidevogels en ondersteuning netwerk Weidevogelboeren - € 145.000
  • Ontwikkeling lesprogramma en website Beleef de Lente Junior - € 58.000
  • Broedstrandjes voor sterns - € 98.000
  • Aanplant en beheer van vogelbomen in de Sahel - € 160.000

Het aantal aangeschreven leden met een verzoek om extra te geven varieert per thema.

Nalatenschappen en notariële schenkingen

Velen vinden vogels beschermen zo belangrijk, dat zij Vogelbescherming een plek in hun testament geven. In 2016 ontving Vogelbescherming uit nalatenschappen 4.737.400 euro, een record. Door lidmaatschap en extra donaties aan Vogelbescherming te regelen via een periodieke schenking voor vijf jaar of langer, kunnen leden een maximaal fiscaal voordeel halen op de giften. De jaarlijkse toezegging bedroeg aan het einde van het jaar 171.150 euro. Op de website zijn alle mogelijkheden van een schenking eenvoudig te vinden.

Website vogelbescherming.nl

In 2016 is de nieuwe website van Vogelbescherming gelanceerd. De website heeft een complete gedaantewisseling ondergaan en de navigatie is aanzienlijk vereenvoudigd. Veel nadruk ligt op de kwaliteit van beeld, actuele (vogel)informatie en nieuwsberichten én de leesbaarheid en vindbaarheid van de teksten. Dit alles met als doel de bezoeker een prettige ervaring te geven, zodat deze hopelijk weer eens terugkeert. De bezoeker krijgt vanaf ieder (mobiel) apparaat nu een geoptimaliseerde website te zien. Op jaarbasis bezoeken zo´n 1,6 miljoen mensen de website.

screenshot homepage vogelbescherming

Institutionele fondsen

Vogelbescherming Nederland ontvangt belangrijke steun van fondsen, stichtingen en andere organisaties voor het werk dat we doen voor vogels en hun leefgebieden in Nederland en daarbuiten. Een overzicht vindt u hier.

Samenwerking met bedrijven

Vogelbescherming werkte in 2016 op veel manieren vruchtbaar samen met allerlei bedrijven, zoals reisorganisaties, uitgevers, optiek-fabrikanten en nog veel meer. Download het complete jaarverslag voor het overzicht. Of kijk hier. Opvallend waren de gezamenlijke ontwikkeling van een groen vogeldak en nieuwe zuivelproducten waarvan de opbrengst rechtstreeks bijdraagt.

Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 ontvangt Vogelbescherming jaarlijks 1,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij, een onmisbare bijdrage. Op het Goed Geld Gala ontving Vogelbescherming van de Nationale Postcode Loterij ook een extra bijdrage van 1,7 miljoen euro voor het project Meer IJsselmeer. Eerder kreeg Vogelbescherming grote bedragen voor projecten zoals PolderPracht, het Haringvliet en Living on the Edge.

Pers

In 2016 stond Vogelbescherming zoals elk jaar vaak de pers te woord. Er kwamen vooral veel vragen over ganzen, weidevogels, vogels voeren, tuinieren en de evenementen van Vogelbescherming zoals de Tuinvogeltelling en Beleef de Lente. Vogelbescherming zoekt de pers ook zelf op. Via ‘vrije publiciteit’ kan Vogelbescherming bereikte resultaten laten zien, de druk op beslissers opvoeren, kennis overdragen over vogels en hun leefgebied en zo ook draagvlak voor vogels en vogels beschermen creëren. Vogelbescherming verstuurde in 2016 46 persberichten. De evenementen van Vogelbescherming kregen veel aandacht.

Bladen

Vogelbescherming geeft twee gewaardeerde periodieken uit over het genieten en beschermen van vogels: Vogels voor leden (oplage: 150.000 exemplaren) en Vogels Junior voor kinderen (oplage van 3.500). Gratis te bestellen is Vogels Dichterbij over vogels in de tuin en vogels kijken.

Vogels dichterbij

Kijkers voor Kijkers

In 2016 is Kijkers voor Kijkers, het donatieprogramma voor verrekijkers en telescopen, verder uitgebreid. Vele gedoneerde verrekijkers en telescopen kregen een nieuwe bestemming bij natuurbeschermers in ontwikkelingslanden. Er zijn door leden vorig jaar meer dan 1.300 stuks gedoneerd. Vogelbescherming bezorgt ze bij BirdLife Partners waar optiek hard nodig is, maar waar het geld ontbreekt. Ons enthousiaste vrijwilligersteam ontfermt zich over de kijkers, lapt ze op en maakt ze verzendklaar.

Vogel- en verenigingsvragen

Het Servicecentrum van Vogelbescherming handelt alle vogel- en verenigingsvragen af. Het aantal ‘vogelvragen’ is ten opzichte van 2015 licht gestegen vooral door de uitbreiding van online communicatie door Vogelbescherming. De diversiteit is wederom enorm. Ledenadministratie heeft ook in 2016 hard gewerkt om lidmaatschappen foutloos te administreren en de wensen van onze leden vast te leggen.

Winkel, webshop en postorder

De winkelomzet bedroeg in 2016 € 1.7 miljoen (excl. btw). De winkel in Zeist combineert een uitgebalanceerd assortiment met vakkundige voorlichting en een hoog serviceniveau. Met grote dank aan het vrijwilligersteam. Naast telefonische bestellingen en ingestuurde bestelkaarten, wisten duizenden vogelliefhebbers in 2016 onze webshop te vinden. De webshop en alle diensten die daarbij horen zijn door Vogelbescherming aan CJ Wildbird Foods uitbesteed. Vogelbescherming ontvangt een fee over de omzet.

Winkeloverzicht