Ledenpassie

Ledenwerving

Het aantal leden steeg in 2017 ten opzichte van het vorige jaar naar ruim 142.000. De inspanningen van Vogelbescherming op dit vlak werpen vruchten af. Veel mensen verlengen een actielidmaatschap naar een volledig lidmaatschap. Nieuwe groepen bereikt Vogelbescherming via speciale campagnes en acties.

logo twitter

Sociale media

Via sociale media leggen we contact met mensen die in vogels, vogels beschermen of Vogelbescherming zijn geïnteresseerd. Platforms en accounts hebben hun eigen karakter. Eind 2017 hebben we 115.000 vrienden op Facebook, weer een forse stijging. Ook het aantal volgers van het Twitteraccount @vogelnieuws steeg in 2017 naar zo'n 25.500 volgers. Zowel Twitter als Facebook worden ook ingezet om campagnes en acties te ondersteunen. In 2017 waren dat onder meer de Nationale Tuinvogeltelling, Beleef de Lente en Red de Rijke Weide.

Bekende evenementen

Via evenementen wil Vogelbescherming grote groepen in contact te brengen met vogels en natuur. Het tiende seizoen van Beleef de Lente in 2017 werd goed gewaardeerd met gemiddeld een 7,9. De website met webcams bij vogelnesten trok honderdduizenden bezoekers. In het weekend van 16 en 17 januari deden 61.299 mensen mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Tijdens de Nationale Vogelweek van 2017 konden mensen mee met 286 excursies. Meer dan 155 gepassioneerde excursieleiders gaven één of meerdere excursies voor zo’n 7.000 deelnemers. Waardering: 8,5.

Excursie / Janko van Beek

Snel volgeboekte excursies

Vogelbescherming organiseert gedurende 2017 zo’n 185 vogelexcursies met per excursie zo’n 10-15 deelnemers. Onder leiding van gepassioneerde vrijwilligers gaan deze kleine groepjes veelal beginnende vogelliefhebbers het veld in. De excursies zijn in nog steeds ontzettend populair. Het grootste deel is consequent in no-time volgeboekt, zonder veel reclame.

Putter op Japanse sierkers / Jan Jongejan (fotogalerij)

Elke tuin een vogeltuin

Op vele manieren probeert Vogelbescherming mensen met een tuin of balkon aan te zetten tot een vogelvriendelijke inrichting. Dat doen we via onze website, digitale nieuwsbrieven, magazines (o.a. Vogels Dichterbij; oplage in 2017: 35.000), via vrijwilligers, door de Nationale Tuinvogeltelling, onze Jaarrond Tuintelling, het samenwerken met bedrijven en via ‘vrije publiciteit’. Een mooi succes van 2017 was de samenwerking met Landleven. Vogelbescherming verzorgde een groot deel van de inhoud van een speciale editie. Zo konden we veel mensen bereiken met tips over hoe je zelf iets voor vogels kunt doen.

Maaike en Timo Werkhoven / Mariska van der Leij

Jeugdprogramma

Het jeugdprogramma van Vogelbescherming richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd.
Met educatieve projecten, zoals Beleef de Lente in de klas, de Tuinvogeltelling voor Scholen en vogelvriendelijke schoolpleinen, maken we leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs enthousiast. Het bijbehorende en overvloedig aanwezige lesmateriaal is gratis te downloaden. In 2017 kwam veel nieuw en aantrekkelijk lesmateriaal beschikbaar Naast het schoolprogramma bedienen we ‘individuele’ kinderen via het Juniorlidmaatschap. Zij helpen mee aan het beschermen van vogels en krijgen 5x per jaar het magazine Vogels Junior. Ook bieden we hulp aan bij het maken werkstukken en spreekbeurten. In 2017 hebben we deze handvatten vernieuwd en uitgebreid.

Vrijwilligers onmisbaar

Vogelbescherming kan niet bestaan zonder vrijwilligers. In december 2017 zetten 445 vrijwilligers zich in voor Vogelbescherming, van wie er 37 meer dan één functie vervulden. Vrijwilligers ondersteunen het werk van de vereniging en helpen vogels te beschermen. Hun taken zijn divers: van Bestuur en Ledenraad tot promotionele activiteiten, deskundige verkoop in de winkel en het monitoren van wetlands. Stadsvogeladviseurs en Tuinvogelconsulenten dragen bij aan een vogelvriendelijke leefomgeving.

Grote getallen bij Birdwatch

In 2017 vond weer een Euro Birdwatch plaats. Vogelbescherming coördineerde de tellingen in Nederland. Het recordaantal van 41 deelnemende landen werd opnieuw geëvenaard. In ons land is in 2017 op bijna 150 telposten geteld. De duizenden vogelaars die in Nederland meededen aan deze telling noteerden ondanks relatief slecht telweer 246.189 vogels, verspreid over 199 soorten. Bijzonder waren onder andere relatief grote aantallen goudplevieren en aalscholvers.

Birdwatch Telpost Het Hazewater

Vogelwerkgroepen helpen

Vogelbescherming hecht aan een goede band met vogelwerkgroepen in Nederland en biedt hen op allerlei vlakken (juridisch, financieel, ecologisch of in praktische zin) ondersteuning. Via het IJsvogelfonds kunnen vogelwerkgroepen en andere vrijwillige vogelbeschermers geld vragen voor projecten. Jaarlijks kan Vogelbescherming daar 20.000 euro aan besteden. In 2017 kwamen bij het IJsvogelfonds 29 projectvoorstellen binnen, waarvan er 20 (deels) zijn gehonoreerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van nestkasten of speciale uitgaven.

Grote giften

Een mooie ontwikkeling in 2017: het aantal grote giften aan Vogelbescherming steeg opnieuw ten opzichte van het jaar ervoor. Via een vaste medewerker als aanspreekpunt voor grote gevers, is het contact persoonlijker en kunnen we beter aansluiten bij wensen van ‘grote gevers’, zoals educatie, stadsvogels, moerasvogels of weidevogels. Wie een grote gift overweegt, komt via vogelbescherming.nl/gift eenvoudig met ons in contact.

Nalatenschappen en notariële schenkingen

Velen vinden vogels beschermen zo belangrijk, dat zij Vogelbescherming een plek in hun testament geven. In 2017 ontving Vogelbescherming uit nalatenschappen 893.000 euro, minder dan het gemiddelde bedrag van de afgelopen jaren. Door lidmaatschap en extra donaties aan Vogelbescherming te regelen via een periodieke schenking voor vijf jaar of langer, kunnen leden een maximaal fiscaal voordeel halen op de giften. De jaarlijkse toezegging bedroeg aan het einde van het jaar 215.500 euro, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Op de website zijn via www.vogelbescherming.nl/schenken alle mogelijkheden van een schenking eenvoudig te vinden.

Institutionele fondsen

Vogelbescherming ontvangt belangrijke financiële steun van vele fondsen, stichtingen en andere organisaties voor het werk dat we doen voor vogels en hun leefgebieden, in Nederland en daarbuiten. Een overzicht vindt u hier. Bent u op zoek naar de bedragen, dan kunt u boven aan deze pagina de Jaarrekening downloaden als onderdeel van het complete Jaarverslag.

Samenwerking met bedrijven

Vogelbescherming werkte in 2017 op veel manieren vruchtbaar samen met allerlei bedrijven, zoals reisorganisaties, uitgevers, optiek-fabrikanten en nog veel meer. Download het complete jaarverslag voor het overzicht. Of kijk hier. Opvallend waren in 2017 de gezamenlijke ontwikkeling van een groen vogeldak en de nieuwe zuivelproducten waarvan de opbrengst rechtstreeks bijdraagt.

Nationale Postcode Loterij

Sinds 1996 ontvangt Vogelbescherming jaarlijks 1,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij, een onmisbare bijdrage. Op het Goed Geld Gala ontving Vogelbescherming van de Nationale Postcode Loterij ook een extra bijdrage van 2,3 miljoen euro voor het project Birds, Bees and Business. Eerder kreeg Vogelbescherming grote bedragen voor projecten zoals Meer IJsselmeer, PolderPracht en het Haringvliet.

Pers / Shutterstock

Pers en publiciteit

In 2017 stond Vogelbescherming zoals elk jaar vaak de pers te woord. Er kwamen vooral veel vragen over ganzen, weidevogels, vogels voeren en de evenementen van Vogelbescherming zoals de Tuinvogeltelling en Beleef de Lente. Vogelbescherming zoekt de pers ook zelf op. Via ‘vrije publiciteit’ kan Vogelbescherming bereikte resultaten laten zien, de druk op beslissers opvoeren, kennis overdragen over vogels en hun leefgebied en zo ook draagvlak voor vogels en vogels beschermen creëren. Vogelbescherming verstuurde in 2017 35 persberichten en 15 opinieartikelen.

Servicecentrum

Vogel- en verenigingsvragen

Het Servicecentrum van Vogelbescherming handelt alle vogel- en verenigingsvragen af. We verwerken nu dagelijks bijna 100 vragen en daar komen de vragen nog bij die ons gesteld worden via de sociale media; van verschillende accounts zijn dat bij elkaar genomen ook zo’n 50 per dag. De diversiteit is enorm, variërend van vragen over tuininrichting, welke vogel er op een foto staat, tot juridische vragen over de bescherming van vogels.

De Ledenadministratie heeft ook in 2017 hard gewerkt om lidmaatschappen foutloos te administreren en de wensen van onze leden vast te leggen.

Winkeloverzicht

Winkel en webshop

De winkel van Vogelbescherming in Zeist combineert een uitgebalanceerd assortiment met vakkundige voorlichting en een hoog serviceniveau. Met grote dank aan het vrijwilligersteam. Steeds meer mensen weten daarnaast onze webshop te vinden. De webshop en alle diensten die daarbij horen, zijn door Vogelbescherming aan CJ Wildbird Foods uitbesteed. Vogelbescherming ontvangt een fee over de omzet.