Heel trots op in 2020

Bruine Bank Natura 2000-gebied

Het Noordzee-gebied dat bekend staat als de Bruine Bank zal dankzij Vogelbescherming worden aangewezen als Natura 2000-gebied voor vogels. Het is zo groot als het IJsselmeer. Daarmee is een belangrijk voedselgebied in de Noordzee voor alken, zeekoeten en nog vele andere vogelsoorten beschermd. Vogelbescherming had een bezwaar ingediend tegen de beslissing van minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om de Bruine Bank niét aan te wijzen als Vogelrichtlijngebied. Dit bezwaar is in 2020 gegrond verklaard.

IJsvogelfonds is jarig

Dankzij de Nationale Postcode Loterij kan Vogelbescherming lokale initiatieven van vrijwilligers steunen die de vogels ten goede komen. Dat doet Vogelbescherming nu 10 jaar en in totaal hebben we zo 141 lokale vogelbeschermingsprojecten ondersteund met een waarde van 215 duizend euro. Door onze steun was cofinanciering mogelijk tot een waarde van 490 duizend euro. Toekenning fungeert als een ‘prijsverdubbelaar’.

Vernieuwing Mosselconvenant

In 2029 zal de schadelijke visserij van mosselzaad op de bodem van de Waddenzee geheel beëindigd zijn. Dat was eigenlijk al eerder gepland, maar dat lukte de sector niet. Nu ligt er nieuw convenant met (juridisch) bindende afspraken tussen overheid, sector en natuurorganisaties. Voor vogels kan dat een belangrijke stap vooruit zijn met veel impact.

Eider / Elwin van der Kolk

Vogelbescherming in cijfers

Na jaren stabiel te zijn geweest, kreeg Vogelbescherming in 2020 veel nieuwe leden. Door de pandemie stonden vogels en natuur volop in de aandacht. Vogelbescherming wist dat te verzilveren.
Zonder vrijwilligers is Vogelbescherming nergens. Zij voeren vele type werkzaamheden uit voor de vereniging. Van winkel tot Raad van Toezicht. Van promotieactiviteiten tot adviezen aan allerlei partijen voor tuinen, steden en natuurgebieden.
In 2020 zagen we een enorme stijging van het aantal bezoekers van onze website vogelbescherming.nl: met 60 procent naar 4,3 miljoen.
In totaal is 82 procent van de lasten van Vogelbescherming hebben we besteed aan de doelstellingen van onze vereniging. Dit is hoger dan in 2019 (78 procent). Deze stijging is met name het gevolg van onverwachts hogere inkomsten uit nalatenschappen.
Namens Vogelbescherming opereren in heel Nederland vrijwillige Tuinvogelconsulenten. Ondanks de pandemie hebben zij nog bijna 300 keer op maat advies kunnen geven hoe tuinen vogelvriendelijk te maken zijn.
Razendsnel wist Vogelbescherming 40.000 handtekeningen op te halen tegen de aanleg van een vliegveld in de monding van de Taag. Precies daar waar ‘onze’ grutto’s een tussenstop maken tijdens de trek. De Portugese BirdLife Partner heeft ze aangeboden aan president en premier.

Wilt u weten wat de inkomsten en uitgaven zijn van Vogelbescherming?
Kijk daarvoor in onze Jaarrekening. Die vindt u in het Jaarverslag.