Beleef de lente - Steenuil / NiS

Beleef de Lente 2020

Beleef de Lente is al sinds 2007 een succesvol instrument van Vogelbescherming om een breed publiek kennis te laten maken met vogels. Webcams brengen broedende vogels in beeld, zonder ze te verstoren. Met veel mensen aan huis gekluisterd vanwege de pandemie ontpopte 2020 zich tot een recordjaar: 1,8 miljoen mensen hebben gemiddeld 19 minuten naar Beleef de Lente gekeken. Het filmpje waarbij jonge nijlgansjes één voor één uit het 15 meter hoge nest naar beneden springen – en dat allemaal overleefden – , is het best bekeken filmpje van het afgelopen seizoen.

Maaike en Timo Werkhoven / Mariska van der Leij

Jeugdprogramma

Het jeugdprogramma van Vogelbescherming richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd. Met educatieve projecten zoals Beleef de Lente In de klas, de Tuinvogeltelling voor Scholen en vogelvriendelijke schoolpleinen laten we leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs vogels en natuur ontdekken. Nieuw in 2020 was de ontwikkeling van lessen op het online platform LessonUp. Docenten zetten daar lessen op met aantrekkelijke verwerkingsopdrachten en gebruiken elkaars lesmateriaal. Naast het uitgebreide schoolprogramma bedienen we ‘individuele’ kinderen via het Juniorlidmaatschap.

Aanmelden Vogelcursus
Aanmelden Tuinvogelcursus

Online vogels ontdekken

Naast Beleef de Lente bieden we een reeks andere laagdrempelige online mogelijkheden om vogels te ontdekken, zoals via verschillende vogelcursussen. Die waren in 2020 niet aan te slepen. Er ontstond zelfs even een hype waarbij het Journaal aandacht besteedde aan het fenomeen. De stilte op straat tijdens de eerste lockdown maakte veel mensen bewust van vogels. In totaal volgden 55.000 mensen een cursus (17.000 in 2019). Ook populair was de nieuwe webapp 'Mijn Vogelvinder', waarmee iedereen boeiende informatie kan oproepen over de vogels van het gebied waar hij/zij zich bevindt. In februari 2020 hebben we de app gelanceerd en die werd eind 2020 door 75.000 mensen gebruikt.

Mijn Vogelvinder slider
Mijn Vogelvinder slider

Tuinvogeltelling: record

Via een grootschalig evenement als de Nationale Tuinvogeltelling biedt Vogelbescherming alle deelnemers en belangstellenden een actieve kennismaking met vogels dichtbij huis. Deze telling staat intussen vast op de agenda van vele redacties en biedt zo ook uitstekende reclame voor vogels. Nog nooit deden zoveel mensen mee als in 2020.

Actielid roodborst / Shutterstock

Ledenwerving

Het aantal leden van Vogelbescherming steeg in 2020 naar bijna 150.000 (In 2019: 141.000). Vogelbescherming wist de toegenomen aandacht voor natuur en vogels in het coronajaar te ‘verzilveren’. In 2021 ligt de prioriteit bij de nieuwe leden blijvend in te lijven. Dankzij de leden kan onze vereniging resultaten behalen voor vogels en blijven we een onafhankelijke organisatie.

Vogelvriendelijke tuinen en balkons

Vogelbescherming zet zich in voor natuurlijke tuinen. Dat doen we op vele manieren. Via onder meer www.mijnvogeltuin.nl en via een gratis te bestellen magazine, geregelde aandacht in onze eigen (sociale) media, vrije publiciteit etc.. Met leuke en eenvoudige adviezen willen we mensen bewust maken van vogelsoorten in de eigen omgeving én van de noodzaak om de eigen tuin natuurlijker in te richten dan met tegels en schutting.

Anne-Lieke Struijk / Lars Soerink

Vogelvriendelijke producten

Vogelbescherming heeft zich ook in 2020 ingezet voor het op de markt krijgen en de promotie van vogelvriendelijke (zuivel)producten, zoals onder meer PolderPracht-kaas en Boeren van Amstel. Wie kiest voor vogelvriendelijke producten, draagt rechtstreeks bij aan de bescherming van weidevogels. Zo kunnen consumenten ook aangeven voorstander te zijn van een ander verdienmodel in de landbouw, waarbij boeren voldoende verdienen om iets extra's te kunnen doen voor vogels en natuur. We hebben gewerkt aan een webapp met een zuivelwijzer, die in 2021 wordt geintroduceerd.

Pers / Shutterstock

Pers & Publiciteit

In 2020 kwam Vogelbescherming veelvuldig in het nieuws, zowel in kranten en tijdschriften, als op radio en televisie en online. Onderwerpen waarmee we op de voorgrond traden waren onder meer het beoogde vliegveld in de monding van de Taag, windparken en zonneweides in natuurgebieden, een desastreus nieuw EU-landbouwbeleid en het Aanvalsplan grutto van Vogelbescherming en initiatiefnemer Pieter Winsemius.

Tijdschrift Vogels

Vogels

Zoals gebruikelijk verschenen er ook in 2020 vijf nummers van ons ledentjdschrift Vogels, in een oplage van zo'n 150.000. Het daadwerkelijke bereik is groter, omdat meer dan de helft van de leden het blad doorgeeft. Meer dan 80 procent van de lezers leest er meer dan een half uur in per editie. Via Vogels worden zij geïnformeerd over onze activiteiten en prioriteiten en wordt men bediend met achtergrondartikelen en mooie vogelverhalen. De hoogwaardige inzet van foto’s speelt daarbij steeds een belangrijke rol. Lezers waarderen het magazine met een 8,4.

Servicecentrum

Servicecentrum

Het Servicecentrum van Vogelbescherming handelt alle vogel- en verenigingsvragen af. Het aantal ‘vogelvragen’ dat telefonisch of per e-mail binnenkomt, is ten opzichte van 2019  gelijk gebleven en nog steeds hoog. We verwerkten tijdens het verslagjaar dagelijks ongeveer 120 vragen. De diversiteit daarvan is enorm.

De Ledenadministratie heeft in 2020 weer hard gewerkt om lidmaatschappen foutloos te administreren en de wensen van onze leden met betrekking tot betaalwijzen vast te leggen.

Vrijwilligers

Mensen kunnen ook als vrijwilliger meehelpen met vogels beschermen. Vogelbescherming biedt daarvoor een reeks aan mogelijkheden: van excursies leiden tot deelname aan onze Raad van Toezicht en Ledenraad, promotionele activiteiten, deskundige verkoop in de winkel en het monitoren van wetlands. Ook is het een hechte groep vrijwilligers die Beleef de Lente mogelijk maken. Zonder de hulp van vrijwilligers zou Vogelbescherming niet kunnen bestaan.

Grote giften

Vogelbescherming kreeg in 2020 98 giften van 1000 euro of meer. Een deel van de gevers kiest voor een specifieke bestemming zoals weidevogels of trekvogels. We vroegen dit jaar speciale aandacht voor de zeldzame zomertortel. Er werd gul gegeven. Bijzonder was ook een grote gift voor het lobbywerk van Vogelbescherming, een deel van ons werk dat vaak onderbelicht blijft. Bijna veertig procent van alle grote giften mochten we naar eigen inzicht inzetten. Ook deze bijdragen maken een belangrijk verschil voor heel veel soorten.

Nalatenschappen en notariële schenkingen

Velen vinden vogels beschermen zo belangrijk, dat zij Vogelbescherming een plek in hun testament geven. In 2020 ontving Vogelbescherming uit nalatenschappen meer dan het gemiddelde bedrag van de afgelopen jaren. Door lidmaatschap en extra donaties aan Vogelbescherming te regelen via een periodieke schenking voor vijf jaar of langer, kunnen leden een maximaal fiscaal voordeel halen op de giften. Op de website zijn via www.vogelbescherming.nl/schenken alle mogelijkheden van een schenking eenvoudig te vinden.